Figyelem! Korábban a böngésződben feliratkoztál a maiUtazás.hu értesítéseire, de a feliratkozást egy korábban belépett felhasználódhoz már társítottuk. Szeretnéd, ha az értesítéseket a most belépett felhasználódhoz társítsuk inkább?

Utazz te is féláron!
Iratkozz fel a titkos ajánlatokra is!

A maiUtazás.hu weboldal általános vásárlási feltételei

Szerződés tárgya

A PK Travel Kft. (székhely: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 22.; cégjegyzékszám: 01-09-979377; adószám: 23816222-2-41; a továbbiakban: Szolgáltató) mint a www.maiutazas.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: a Szolgáltatás) tulajdonosa és üzemeltetője, a honlapon szereplő, saját szolgáltatását garantáló (45/1998. (VI.24.) IKM rendeletben meghatározott kereskedelmi szálláshely/fizető-vendéglátó szálláshely/falusi szálláshely és egyéb szolgáltató/eladó (továbbiakban együtt: Partner) vonatkozásában, a Partnerekkel kötött kereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján, a honlapot látogató, és a Partner szolgáltatásait igénybe venni szándékozó Vásárló részére (a továbbiakban: Vásárló) szállásfoglalásukat és egyéb vásárlásukat segítő, közvetítői tevékenységet folytat.

A Szolgáltató és a Partner közötti Megállapodás egyik kiemelt célja, hogy a Szolgáltató a vele kapcsolatba kerülő Vásárló részére, a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló valamennyi Partner szolgáltatásai vonatkozásában bizonyos egyező, általános feltételeket tudjon garantálni. Ennek érdekében, a Partner a Megállapodásban vállalta, hogy a közte és a szolgáltatásait igénybe vevő Vásárló között az alábbiakban leírtak szerint létrejövő Partneri vagy egyéb adásvételi/szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Adásvételi szerződés) létrejöttére, tartalmára, a szerződésszegésre és a jogviszony megszűnésére vonatkozó általános szerződési feltételeket magára nézve az alábbi pontokban meghatározottak szerint kötelezőnek fogadja el. Ezen az Adásvételi szerződés tartalmát meghatározó általános szerződési feltételek szerinti jogok és kötelezettségek azáltal válnak a Vásárló által, illetve vele szemben érvényesíthetővé, hogy a Szolgáltató honlapjait az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, különösen annak 4. §. és 5. §-ában előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően alakítja ki – így az általános szerződési feltételeket, beleértve azok természetét is megfelelően közzéteszi –, továbbá a 1. pontban részletezetteknek megfelelően a foglalás megtörténik, és így az Adásvételi szerződés létrejön. Az így létrejövő Adásvételi szerződés a Szolgáltató által közvetített, de kizárólag a Partner és a Vásárló közötti kétoldalú jogviszony.

A Szolgáltató és a Vásárló között kizárólag a Vásárló mindenkori foglalásait elősegítő, Vásárló adatai e célból történő kezelését lehetővé tevő közvetítői keret-megbízási szerződés jön létre.

Jelen Szerződés legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Általános Vásárlási Feltételek linkre kattintva érhető el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Szerződés külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Vásárló felelőssége, hogy a Szerződés változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A Szolgáltatás használatának feltételei

A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szerződés ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Vásárlók általi használata a jelen Szerződés elfogadásának minősül. A Vásárlók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett adatkezelés link alatt érhető el.

A Szolgáltatás részletes leírása, igénybevétel feltételei, menete:

A www.maiutazas.hu olyan közvetítő webáruház, amely naponta többféle, elsősorban utazási ajánlatot kínál eladásra. Az utazási ajánlatok (továbbiakban: Termék) egy adott készletmennyiség erejéig jelennek meg az oldalon megadott időkorlát mellett. Az oldalon lehetőség van a készlet erejéig, a megadott időkorláton belül a termék megvásárlására.

A weboldalon használt alapfogalmak:

Termék, meghatározott éjszakára és főre szóló utazási ajánlat, illetőleg egyéb utazási termék, amelyben definiálva vannak a szolgáltatások, amelyek igénybe vehetők a Vásárlók által.
Akciós ár - A Termék bruttó végfelhasználói ára, amelyet a Vásárló köteles megfizetni a vásárlás után.
Ajánlat érvényessége - az ajánlat lejáratáig hátralévő idő
Készlet - A Termékből adott pillanatban rendelkezésre álló mennyiség
Eredeti ár - A Termék összeállításának időpontjában a Terméket eladásra kínáló szálláshely/partner listaáraiból összeállított bruttó piaci ára, vagy az Interneten az adott időszakban megtalálható legmagasabb fogyasztói ára

Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

 1. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályi keretek, jelen Szerződés betartása mellett illetve harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül használható.
 2. Tilos bármilyen olyan rendszer, vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését.
 3. A Szolgáltatás keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható, vagy használható fel a Szolgáltató vagy az érintett felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatás keretein kívül.

A vásárlás menete

A weboldalon történt rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen szerződés rá vonatkozó kitételeit, tisztában van a rendelés menetével!

 1. A Termék kiválasztása
  A termék kiválasztásához nem szükséges érvényes regisztrációval rendelkeznie. Ha azonban regisztrál, akkor azt csak egy alkalommal szükséges megtennie és azt követően a megadott felhasználónevével és jelszavával bármikor be tud lépni a rendszerbe, így kényelmesebben vásárolhat. A regisztráció bármikor elérhető és végrehajtható a főoldalról és a vásárlás befejezésekor is. A termék kiválasztása a főoldalon a Megnézem, a termék adatlapján (ahol a termékről képek és további információk vannak megjelenítve) a Megveszem gombra kattintással történik meg.
 2. Megrendelés adatlap kitöltése
  A termékhez tartozó Megrendelés adatlap kitöltésekor az alábbi adatokat kell megadnia a Vásárlónak
  Személyes adatok és lakcím
  Vásárolt termék mennyisége: itt választhatja ki az adott termékből hány darabot kíván vásárolni
  Kiegészítők: itt választhat ki egyéb kiegészítőket az adott termékhez, pl.: hétvégi felhasználás, gyermek vagy éjszaka hosszabbítás
  Fizetési mód kiválasztása: itt választhatja ki a fizetés módját, mely lehet előreutalás, OTP SZÉP kártya, MKB SZÉP kártya, K&H SZÉP kártya vagy bankkártyás fizetés
 3. Vásárlás
  A vásárlás a Megrendelés adatlap alján a Megveszem gombra kattintással történik meg. Előtte minden esetben el kell fogadnia a Vásárlónak az Általános Vásárlási Feltételeket. Ekkor a vásárlás befejezettnek tekinthető, a Vásárló e-mailben kap értesítést vásárlásáról. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadni, ha a Vásárló minden adatot a Megrendelés adatlapon hiánytalanul kitöltött. A hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a maiUtazás.hu felelősséget nem vállal.

Az így létrejövő Adásvételi szerződés a szolgáltató által közvetített, de kizárólag a Partner és a Vásárló közötti kétoldalú jogviszony.

A Vásárló vállalja, hogy az általa megrendelt terméket a termék adatlapján szereplő Lemondási és fizetési feltételeknek megfelelően PK Travel Kft. által közvetve vagy közvetlenül a Partnernek kifizeti. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vásárlás meghiúsul.

Utazási utalvány egyedi jellemzői

A különböző értékű címletekben megvásárolható Utazási utalvány készpénz helyettesítő fizetőeszköznek minősül. Természetéből fakadóan készpénzre át nem váltható, ezáltal kisebb értékű termékre való beváltása esetén a fennmaradó összeg elveszik.

Felhasználható a kiállítástól számított egy éven keresztül a maiUtazás.hu weboldal utazási ajánlatainak megvásárlásakor.

Felhasználás módja: a webldalon történő megrendeléskor az ”Utazási utalványt beváltok” mezőbe kell beírni az Utazási utalvány sorszámát, majd a „beváltom” gombra kattintani. Egy vásárláskor több Utazási utalvány is felhasználható. Ha a beváltott Utazási utalvány(ok) értéke meghaladja a vásárolt ajánlat összértékét, akkor a különbözet elveszik.

Az utalvány az érvényességi időn belül felhasználható, akár későbbi időpontra szóló utazások foglalására is. Egy Utazási utalvány csak egyszer használható fel.

Elállás

A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) a távollévők között kötött szerződésekről szóló kormány rendelet 4-es paragrafusa alapján a szerződéskötéstől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Szerződéskötésnek az oldalunk vásárlási feltételek elfogadása után a rendelésről szóló írásbeli ( e-mail ) visszaigazolás megküldése számít.

Szavatosság, jótállás, garancia

A Szolgáltató a Termékeket a Partnerekkel kötött megbízási szerződés alapján kínálja értékesítésre a Vásárlók számára. A Partnerekkel kötött megbízási szerződés részét képezi a Termékekre vonatkozó beválthatósági garancia, melynek lényege, hogy az eladott Terméket az adott Partner köteles beváltani, ellenkező esetben a vásárlás összegéig kártérítésre kötelezhető.

A Partner a szerződésből eredő bármely kötelezettségének megszegéséért (pl.: kínálati felület aktualizálásának elmaradása, szálláshely állapotának vagy egyéb szolgáltatásnak a hibája, csődhelyzet) a harmadik személyek, illetve a Vásárló irányába kizárólagosan felel, a Vásárló ezzel összefüggésben keletkezett kártérítési igényét kizárólag közvetlenül a Partnerrel szemben érvényesítheti, ezért az Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Jognyilatkozat

A Szolgáltatással kapcsolatban megjelenő anyagok, adatok a Szolgáltató tulajdonát képezik, adatbázisának részei, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. trv. 1. § (2) c) pontja, 58. § – 59.§, 60/A. §, 61.§-62.§, 84/A. § szakaszai alapján törvényi védelem alá tartoznak. Ezen anyagok más internetes oldalakon illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása szintén a szerzői jogi törvénybe ütközik. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A honlapon megjelenő anyagokat a Szolgáltató engedélye nélkül tilos átdolgozni, bármilyen eljárással többszörözni, terjeszteni illetve egyéb módon a nyilvánosság felé közvetíteni. Az adatbázis, a számítógépprogram, az adatok másolása és felhasználása csak és kizárólag a Szolgáltatóval felhasználói szerződés alapján lehetséges.

A Szolgáltató a Vásárlók adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, 3.§ - 18.§ szakaszai alapján bizalmasan kezeli, beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja ki. Egy adott email címről történő első vásárlás után a Vásárló automatikusan generált bejelentkezési jelszót kap a rendszertől, mellyel regisztrált felhasználóvá válik. A regisztrált Vásárlóról rendelkezésre álló információkat kizárólag a Vásárlók tájékoztatására használja fel a Szolgáltató, amely eljáráshoz a Vásárló a Vásárlási Feltételek elfogadásával járul hozzá.. A Vásárló hozzájárul továbbá, hogy a szállítással, számlázással kapcsolatos adatait egy-egy Termék megvásárlása után a Szolgáltató a vele kapcsolatban álló Partner számára a számlázás és szállítás lebonyolításának céljára átadja.

A Vásárlók a jelen Vásárlási feltételek elfogadásával hozzájárulnak, hogy amennyiben a Szolgáltató vagy Partnerei által meghirdetett, a weboldalon keresztül elérhető bármely nyereményjátékban részt vesz, és ennek eredményeként nyereményre, ajándékra válik jogosulttá, a Szolgáltató és a Partner jogosult a nyeremény tényét, a nyereményt és ajándékot, valamint a Vásárló nevét a weblapján közzétenni.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Az EKT 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Kapcsolat menüpont tartalmazza. A jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind a Szolgáltató, mind a Vásárló rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. A Szolgáltató ezen felül bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén. A Szolgáltató a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Vásárló minden adatát a rendszerből.

A Szolgáltató és a Vásárló között a jelen Szerződés alapján létrejött Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: A Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Vásárló kéri regisztrációjának törlését, vagy a Vásárlót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik. A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó.

Vásárló a fenti pontok rendelkezéseit – valamennyi pont elolvasása és értelmezése után – mint akaratával mindenben megegyezőt - a Partnerrel és megfelelő alkalmazásával a Szolgáltatóval szemben - magára nézve kötelezőnek ismeri el.