Figyelem! Korábban a böngésződben feliratkoztál a maiUtazás.hu értesítéseire, de a feliratkozást egy korábban belépett felhasználódhoz már társítottuk. Szeretnéd, ha az értesítéseket a most belépett felhasználódhoz társítsuk inkább?

Utazz te is féláron!
Iratkozz fel a titkos ajánlatokra is!

A maiUtazás.hu weboldal általános vásárlási feltételei

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen vásárlási feltételek (a továbbiakban: Vásárlási Feltételek) a Szállás és Utazás Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a honlapot látogató, és a szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó (a továbbiakban: Vásárló) (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Fél vagy Felek) között jön létre.

A Szállás és Utazás Kft., mint a https://www.maiutazas.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: a Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője, a Honlapon szereplő, saját szolgáltatását garantáló szálláshely és egyéb szolgáltató (továbbiakban: Partner) vonatkozásában, a Partnerekkel kötött kereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján, a Vásárló részére szállásfoglalásukat és egyéb vásárlásukat segítő, közvetítői tevékenységet folytat.

A Szolgáltató és a Partner közötti Megállapodás egyik kiemelt célja, hogy a Szolgáltató a vele kapcsolatba kerülő Vásárló részére, a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló valamennyi Partner szolgáltatásai vonatkozásában bizonyos egyező, általános feltételeket tudjon garantálni. Ennek érdekében, a Partner a Megállapodásban vállalta, hogy a közte és a szolgáltatásait igénybe vevő Vásárló között az alábbiakban leírtak szerint létrejövő Partneri vagy egyéb adásvételi/szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) létrejöttére, tartalmára, a szerződésszegésre és a jogviszony megszűnésére vonatkozó Vásárlási feltételeket magára nézve az alábbi pontokban meghatározottak szerint kötelezőnek fogadja el. Ezen Szolgáltatási szerződés tartalmát meghatározó Vásárlási feltételek szerinti jogok és kötelezettségek azáltal válnak a Vásárló által, illetve vele szemben érvényesíthetővé, hogy a Szolgáltató honlapjait az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, különösen annak 4. §. és 5. §-ában előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően alakítja ki – így a Vásárlási feltételeket, beleértve azok természetét is megfelelően közzéteszi –, továbbá a IV. pontban részletezetteknek megfelelően a véglegesítés megtörténik, és így a Szolgáltatási szerződés létrejön. Az így létrejövő Szolgáltatási szerződés a Szolgáltató által közvetített, de kizárólag a Partner és a Vásárló közötti kétoldalú jogviszony.

A Szolgáltató és a Vásárló között kizárólag a Vásárló mindenkori foglalásait elősegítő, Vásárló adatai e célból történő kezelését lehetővé tevő közvetítői keret-megbízási szerződés jön létre.

Jelen Vásárlási Feltételek legfrissebb változata a Honlap nyitólapján elhelyezett Vásárlási Feltételek linkre kattintva érhető el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Vásárlási Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Vásárló felelőssége, hogy a Vásárlási Feltételek változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Honlap használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A Szolgáltató adatai:
Cégnév: Szállás és Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Szállás és Utazás Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.
Iroda címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.
Cégjegyzékszáma: 05-09-031669
Nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26695015-2-05
Telefonszáma: 06-20/444-1484
E-mail címe:
Honlapja: https://www.maiutazas.hu

Tárhely szolgáltató adatai:
Cégnév: ZeroTime Services Kft.
Székhely: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.
Cégjegyzékszám: 13-09-147733
Adószám: 23386031-2-13
E-mail cím:

II. A HONLAP LÉNYEGE ÉS HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

A maiUtazás.hu olyan közvetítő Honlap, amely naponta többféle, elsősorban utazási ajánlatot kínál eladásra. Az utazási ajánlatok (Termék) egy adott készletmennyiség erejéig jelennek meg az oldalon megadott időkorlát mellett. A Honlapon lehetőség van a készlet erejéig, a megadott időkorláton belül a termék megvásárlására.

A Honlap használatához és a Honlapon történő foglaláshoz regisztrációra nincs szükség. A Honlap használata önmagában a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásának minősül. A Vásárlók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely a Honlap nyitólapján elhelyezett adatkezelés link alatt érhető el.

Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén teszi lehetővé a Honlap használatát:
a) a Honlap kizárólag a hatályos jogszabályi keretek, jelen Vásárlási Feltételek betartása mellett illetve harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül használható
b) tilos bármilyen olyan rendszer, vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy veszélyeztetheti a Honlap működtetését
c) a Honlap keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható, vagy használható fel a Szolgáltató vagy az érintett Vásárló előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap keretein kívül.

III. ALAPFOGALMAK

Termék: meghatározott éjszakára és főre szóló utazási / szálláshely szolgáltatási ajánlat, illetőleg egyéb utazási termék, amely olyan konkrétan meghatározott szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek igénybe vehetők a Vásárló által.

Akciós ár: a Termék bruttó végfelhasználói ára, amelyet a Vásárló köteles megfizetni a vásárlás után.

Ajánlat érvényessége: az ajánlat lejáratáig a Honlapon feltüntetett hátralévő idő.

Készlet: a Termékből adott pillanatban rendelkezésre álló mennyiség.

Eredeti ár: a Termék összeállításának időpontjában a Terméket eladásra kínáló Partner listaáraiból összeállított bruttó piaci ár, vagy az Interneten az adott időszakban megtalálható legmagasabb fogyasztói ár

IV. A VÁSÁRLÁS MENETE

1. A Honlapon történő rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen szerződés rá vonatkozó kitételeit és tisztában van a rendelés menetével.

1.1. A Termék kiválasztása:
A Termék kiválasztása a listaoldalakon a Megnézem, a Termék adatlapján (ahol a Termékről képek és további információk vannak megjelenítve) a Megveszem gombra kattintással történik meg. A Termék kiválasztásához nem szükséges érvényes regisztrációval rendelkezni, ha azonban regisztrál, akkor ezt csak egy alkalommal szükséges megtennie, majd azt követően a megadott felhasználónévvel és jelszóval bármikor be tud lépni a rendszerbe, és kényelmesebben vásárolhat. A regisztráció bármikor elérhető és végrehajtható a főoldalról és a vásárlás befejezésekor is.

1.2. Megrendelés adatlap kitöltése:
A Termékhez tartozó Megrendelés adatlap kitöltésekor az alábbi adatokat kell megadnia a Vásárlónak:
a) Családi és utónév, e-mail elérhetőség, telefonszám és lakcím
b) Vásárolt termék mennyisége: itt választhatja ki az adott Termékből hány darabot kíván vásárolni
c) Kiegészítők: itt választhat ki egyéb kiegészítőket az adott Termékhez, pl.: hétvégi felhasználás, gyermek elhelyezése vagy éjszaka hosszabbítás
d) Fizetési mód kiválasztása: itt választhatja ki a fizetés módját, mely lehet átutalás, OTP SZÉP kártya, MKB SZÉP kártya, K&H SZÉP kártya vagy bankkártyás fizetés
e) Annak megjelölése, hogy a Terméket ajándékba kívánja adni a Vásárló harmadik személynek.

1.3. Vásárlás:
A Termék megrendelésének véglegesítése a Megrendelés adatlap alján a Megveszem gombra kattintással történik meg. Előtte minden esetben el kell fogadnia a Vásárlónak a Vásárlási Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot. Ekkor a vásárlás befejezettnek tekinthető, és a Vásárló e-mailben kap értesítést vásárlásáról, a Felek között a szerződés ekkor jön létre. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadni, ha a Vásárló minden adatot a Megrendelés adatlapon hiánytalanul kitöltött. A hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Vásárló által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség a Vásárlót terheli. A Vásárlónak az adatbeviteli hibák javítására a Termék megrendelésének véglegesítése, azaz a Megveszem gombra kattintás előtt van lehetősége. Az így létrejövő szerződés a Szolgáltató által közvetített, de kizárólag a Partner és a Vásárló közötti kétoldalú jogviszony, mely szerződés írásba foglaltnak minősül, iktatásra nem kerül a Szolgáltató által. A szerződéskötés nyelve magyar.

2. A Vásárló vállalja, hogy az általa megrendelt Terméket a Termék adatlapján szereplő fizetési feltételeknek megfelelően a Szolgáltató által közvetve vagy közvetlenül a Partnernek kifizeti. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vásárlás meghiúsul.

V. AJÁNDÉKUTALVÁNY EGYEDI JELLEMZŐI

A különböző értékű címletekben megvásárolható Ajándékutalvány készpénz helyettesítő fizetőeszköznek minősül. Természetéből fakadóan készpénzre át nem váltható, ezáltal kisebb értékű termékre való beváltása esetén a fennmaradó összeg elveszik.

Felhasználható a kiállítástól számított egy éven keresztül a maiUtazás.hu weboldal utazási ajánlatainak megvásárlásakor.

Felhasználás módja: a Honlapon történő megrendeléskor az ”Ajándékutalványt beváltok” mezőbe kell beírni az Ajándékutalvány sorszámát, majd a „Beváltom” gombra kattintani. Egy vásárláskor több Ajándék utalvány is felhasználható. Ha a beváltott Utazási utalvány(ok) értéke meghaladja a vásárolt ajánlat összértékét, akkor a különbözet elveszik.

Az utalvány az érvényességi időn belül használható fel, de akár későbbi időpontra szóló utazások foglalására is. Egy Ajándékutalvány csak egyszer használható fel.

VI. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a Vásárló Termék átvételének (a Terméket tartalmazó e-mail megadott e-mail címre történő beérkezésének) napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható. A Vásárló a szerződéskötés és a Termék átvétele (a Terméket tartalmazó e-mail megadott e-mail címre történő beérkezése) között is gyakorolhatja az elállási jogát. Amennyiben a teljesítés megkezdődött a fenti határidőn belül felmondási jog illeti meg. Amennyiben a felmondási jogát a Vásárló a teljesítés megkezdését követően gyakorolja, úgy köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A Szolgáltató illetve a Partner haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató illetve a Partner a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató illetve a Partner a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Vásárló az elállási, illetve felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. mellékletében szereplő nyilatkozat-minta útján gyakorolhatja, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő elküldésével. Írásbeli elállás esetén az erről szóló nyilatkozatot elegendő 14 napon belül elküldeni.

VII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, GARANCIA

A Szolgáltató a Termékeket a Partnerekkel kötött megbízási szerződés alapján kínálja értékesítésre a Vásárlók számára. A Partnerekkel kötött megbízási szerződés részét képezi a Termékekre vonatkozó beválthatósági garancia, melynek lényege, hogy az eladott Terméket az adott Partner köteles beváltani, ellenkező esetben a vásárlás összegéig kártérítésre kötelezhető.

A Partner a Vásárlási Feltételekből eredő bármely kötelezettségének megszegéséért (pl.: kínálati felület aktualizálásának elmaradása, szálláshely állapotának vagy egyéb szolgáltatásnak a hibája, csődhelyzet) a harmadik személyek, illetve a Vásárló irányába kizárólagosan felel, a Vásárló ezzel összefüggésben keletkezett kártérítési igényét kizárólag közvetlenül a Partnerrel szemben érvényesítheti, ezért az Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

VIII. SZERZŐI JOGI VÉDELEM ÉS ADATVÉDELEM

A Honlapon megjelenő anyagok, adatok a Szolgáltató tulajdonát képezik, adatbázisának részei, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) c) pontja, 58. § – 59.§, 60/A. § -62.§, 84/A. § alapján törvényi védelem alá tartoznak. Ezen anyagok más internetes oldalakon illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása szintén e törvénybe ütközik. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A honlapon megjelenő anyagokat a Szolgáltató engedélye nélkül tilos átdolgozni, bármilyen eljárással többszörözni, terjeszteni illetve egyéb módon a nyilvánosság felé közvetíteni. Az adatbázis, a számítógépprogram, az adatok másolása és felhasználása csak és kizárólag a Szolgáltatóval felhasználói szerződés alapján lehetséges.

A Szolgáltató a Vásárlók adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) alapján bizalmasan kezeli, a Vásárló beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja ki. A Vásárlóról rendelkezésre álló információkat kizárólag a Vásárlók tájékoztatására használja fel a Szolgáltató, amely eljáráshoz a Vásárló a Vásárlási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával járul hozzá. A Vásárló hozzájárul továbbá, hogy a szállítással, számlázással kapcsolatos adatait egy-egy Termék megvásárlása után a Szolgáltató a vele kapcsolatban álló Partner számára a számlázás és szállítás lebonyolításának céljára átadja.

A Vásárlók a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásával hozzájárulnak, hogy amennyiben a Szolgáltató vagy Partnerei által meghirdetett, a Honlapon keresztül elérhető bármely nyereményjátékban részt vesz, és ennek eredményeként nyereményre, ajándékra válik jogosulttá, a Szolgáltató és a Partner jogosult a nyeremény tényét, a nyereményt és ajándékot, valamint a Vásárló nevét a Honlapján közzétenni.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató bármikor jogosult a Vásárlási Feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. A módosítást követően a Honlap használata a Változási Feltételek módosításának elfogadását jelenti. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Kapcsolat menüpont tartalmazza.

Felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, a másik Fél érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni.

A Vásárló szóbeli és írásbeli panasszal is élhet a Szolgáltató felé, továbbá alternatív vitarendezés keretében békéltető testülethez fordulhat, valamint online is benyújthatja panaszát az ODR linken keresztül. Ezek részletes tájékoztatóját és a panasz kivizsgálásától szóló információkat a Panaszkezelés menüpont alatt találja meg.

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen jogviszonyból esetlegesen keletkező vitás kérdéseiket békés úton, tárgyalással kívánják rendezni, amennyiben azonban ez nem vezet eredményre, kikötik – hatáskörtől függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság és a Székesfehérvári Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét.

A Felek közötti szerződésre jelen Vásárlási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Vásárló a Vásárlási Feltételek rendelkezéseit – valamennyi pont elolvasása és értelmezése után – mint akaratával mindenben megegyezőt - a Partnerrel és megfelelő alkalmazásával a Szolgáltatóval szemben - magára nézve kötelezőnek ismeri el.